Signing Up With RISE

(To view this guide in English, click here.)

Sa artikulong ito, bibigyan naming ang mga interesadong aplikante ng isang madaliang overview ng kung paano mag-sign up sa recruitment website ng RISE Manpower Services, Inc. upang siguraduhing kumpleto, up-to-date, at may tumpak na mga detlye ang kanilang application form.

Una, bisitahin ang recruitment.risemanpower.com kung saan makikita ninyo ang aming Online Application Form.

Kailangang mag-upload ng picture ng aplikante at ng ikalawang pahina ng kanilang passport bago ilaan ang iba pang mga personal na importmasyon. Iwasan po nating gumamit ng malabong mga picture.

 

 

 

 

 

Sa Summary of Qualifications, inirerekomenda naming ilaan ng mga aplikante ang kanilang mga kwalipikasyon, mga nakamit sa trabaho, at mga nakaraang proyekto.

 

 

 

Hinihikayat din namin na sukatin ng mga aplikante ang kanilang skill sets ang mga natutunang linggwahe base sa kanilang karanasan at pinag-aralan.

 

 

 

Kailangan ding siguraduhin ng mga aplikante na ang bansang nakasaad sa drop-down menu ay tugma sa company address na kanilang inilaan sa Work History section. Ang pagkasunud-sunod ng nakaraang trabaho ay dapat pangunahin ang pinakahuling trabaho sa itaas, at sa ibaba naman ang mga mas naunang posisyon. Huwag ding kalimutan na langyan ng description ang bawat naturang trabaho.

 

 

 

 

Para naman sa Education section, kailangan lamang ng mga aplikante na isama ang kanilang pinakamataas na educational attainment, o ang pinakamataas na pamatnasan kung saan sila ay nag-graduate, nakakuha ng certification, o nakamit ang kanilang degree o doctorate.

 

 

 

At sa huli, kailangang mag-upload ng aplikante ng kanilang resume (PDF o WORD format). Importante into para mabigyan ng mas malinaw na detalye ang aming mga employers tungkol sa mga pontensyal na kandidato.

 

 

 

 

At tapos na! Kapag napadala na ng aplikante ang kanilang form, ang biodata nila ay maisasama sa database ng RISE Manpower. Makakatulong into sa aming employers upang kayo ay mai-search at mahanapan kayo ng job openings na akma sa inyong skill sets. Maaari ring i-contact ng mga interesadong aplikante ang aming staff para magtanong tungkol sa mga available job positions gamit ang mga contact details sa aming website.

No Comments Yet.

Leave a comment