Modus Operandi ng mga Illegal Recruiter

Para sa kaalaman ng ating mga kababayan na naghahanap ngayon ng trabaho: ang mga sumusunod ay ilan lamang sa iba’t ibang modus operandi ng mga illegal recruiter.

 • Escort Services
  • Ito ang paghahatid ng mga undocumented na manggagawa sa airport o iba pang internasyonal na port of entry upang maiwasan ang tamang pagsisiyasat ng mga dokumento.
 • Tourist-Worker Scheme
  • Ang manggagawa ay aalis ng bansa diumano bilang isang turista, ngunit sa katotohanan ay pinadadala ito sa ibang bansa upang magtrabaho.
 • Assumed Identity
  • Ang manggagawa, madalas pa ay menor de edad, ay ipinapadala sa ibang bansa sa ilalim ng hindi tunay na pagkakakilanlan.
 • Direct Hiring
  • Ang manggagawa ay tatanggapin ng isang foreign employer na walang pangangasiwa ng isang lisensyadong recruitment agency at ito ay i-dedeploy nang walang tamang dokumento at proteksyon.
 • Trainee Worker Scheme
  • Ang mga tinanggap na mangagawa ay idedeploy diumano bilang trainee imbis na empleyado, at ibabalik muli sa nagpadalang kumpanya pagkatapos ng training period.
 • Backdoor Points Scheme
  • Ito ang pagpapadala ng mga manggagawa sa ibang bansa na hindi ginagamit ang mga regular na exit points tulad ng airport. Ang madalas na ginagamit dito ay cargo ship.
 • Tie-Up System
  • Ang mga hindi lisensyadong recruiter na may foreign principal na nasa blacklist ng POEA ay gagamit ng pangalan at opisina ng mga linensyadong recruitment agency sa kanilang mga gawaing ilegal.
 • Visa Assistance/Consultancy Scheme
  • Ito ay isang modus kung saan ang kumpanya ay nag-aalok ng serbisyong pagpapares ng manggagawa sa foreign employer at kung saan sila’y diumano’y tutulungang magproseso ng immigrant visa, ngunit sa katotohanan ay recruitment ang pakikipagkalakalan ng kumpanya.
 • Blind Ads Scheme
  • Ang manggagawa ay inaalok na mag-apply at magpadala ng cash payment sa isang Postal Office Box habang hindi nagkakaroon ng pagkakataon na personal makipag-usap ang manggagawa sa recruiter.

Alalahanin po nating maging maingat at masuri sa paghahanap ng trabaho at na makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong recruitment agencies. Maaaring makita sa POEA website ang listahan ng mga iba’t ibang recruitment agencies at ang kanilang mga contact numbers upang matawagan at ma-confirm ang kanilang status.

No Comments Yet.

Leave a comment