Category Archives: Uncategorized

Information on the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV ARD)

At the tail end of 2019, an alarming number of pneumonia cases were reported throughout Wuhan City in China’s Hubei Province. These would later be determined as having been caused by a new coronavirus strain designated as the novel corona virus or 2019-nCoV. This strain had never previously been observed in humans up...
Read more

Modus Operandi ng mga Illegal Recruiter

Para sa kaalaman ng ating mga kababayan na naghahanap ngayon ng trabaho: ang mga sumusunod ay ilan lamang sa iba’t ibang modus operandi ng mga illegal recruiter.
  • Escort Services
    • Ito ang paghahatid ng mga undocumented na manggagawa sa airport o iba pang internasyonal na port of entry upang maiwasan...
Read more