Monthly Archives: February 2020

Signing Up With RISE

(To view this guide in English, click here.) Sa artikulong ito, bibigyan naming ang mga interesadong aplikante ng isang madaliang overview ng kung paano mag-sign up sa recruitment website ng RISE Manpower Services, Inc. upang siguraduhing kumpleto, up-to-date, at may tumpak na mga detlye ang kanilang application form. Una, bisitahin ang recruitment.risemanpower.com kung saan makikita...
Read more

Signing Up With RISE

In this article, we will be giving interested applicants a brief overview of how to sign up with RISE Manpower Services Inc.’s recruitment website to make sure that their applications are complete, up-to-date, and accurate. First, visit recruitment.risemanpower.com where you will see our Online Application Form. Applicants must add a photo of themselves and page 2...
Read more

Information on the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV ARD)

At the tail end of 2019, an alarming number of pneumonia cases were reported throughout Wuhan City in China’s Hubei Province. These would later be determined as having been caused by a new coronavirus strain designated as the novel corona virus or 2019-nCoV. This strain had never previously been observed in humans up...
Read more

Modus Operandi ng mga Illegal Recruiter

Para sa kaalaman ng ating mga kababayan na naghahanap ngayon ng trabaho: ang mga sumusunod ay ilan lamang sa iba’t ibang modus operandi ng mga illegal recruiter.
  • Escort Services
    • Ito ang paghahatid ng mga undocumented na manggagawa sa airport o iba pang internasyonal na port of entry upang maiwasan...
Read more